Fluid Art

Carolina Levén

Fluid Art

Färger och former som reagerar på varandra, smälter samman och bildar organiska former.

En attraktion, en förälskelse.


Colors and shapes that react to each other, merge and creates organic forms.

An attraction, a love.

Copyright © All Rights Reserved