Home

Carolina Levén


Välkommen!

till min hemsida carolinaleven.se

Här lägger jag upp mina tavlor och nyheter om aktuella utställningar och evenemang.

För att komma i kontakt med mig angående tavlor, priser, beställningar, workshops m.m. kan ni nå mig på mobilen eller via mail.


Welcome to my website! Here I post my paintings and news about current exhibitions and events

To get in touch with me reagarding pictures, prices, orders, workshops etc. you reach me on my mobile or by mail.


Mobil : +46 703 150750          Mejl: carolina@carolinaleven.se


Instagram: carolinaleven_art     Facebook: Galleri C. Levén